BG SK
Milí priatelia a kolegovia!

        Vítame Vás vo virtuálnom priestore bulharských slovakistov Sofijskej univerizy Sv. Klimenta Ochridského.
        Stránka, na ktorú ste sa dostali, bola vytvorená r. 2008 a udržuje sa v rámci projektu Bulharská virtuálna slovakistika (projekt Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii č. 183 NID/ 2008 pod vedeckou správou Doc. PhDr. Valentina Geševa, projekt Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii č. 147 NID/ 2009 a č. 128 NID / 2010 pod vedeckou správou Doc. PhDr. Velička Panajotova).
        Cieľom našej webovej stránky je predstavenie jedného pomerne mladého odboru na Fakulte slovanských filológií – slovakistiky. Zároveň Vás chceme oboznámiť s jej úspechmi, vývojom a ambíciami a získať Vaše sympatie a záujem o jednu slovanskú krajinu, na ktorú starší Bulhari trochu pozabudli a mladší Bulhari málo poznajú. Pevne veríme, že na tejto stránke nájdete zaujímavé materiály a informácie o Slovensku a najmä o jeho jazyku, literatúre a kultúre.
        Naša stránka je zameraná aj na študentov slovakistov, ktorí budú v príslušných rubrikách získavať aktuálne učebné materiály a informácie, budú mať k dispozícii všeobecné a odborné slovníky i články. Je to zároveň aj naša výzva k nim, aby uskutočnili svoje prvé vedecké kroky, poskytovali svoje štúdie, tézy, kurzové a diplomové práce, ktorými budú prezentovať širšej odbornej verejnosti a záujemcom svoje výsledky a úspechy.
        Vážení zamestnávatelia, naša stránka je určená aj Vám. Naším hlavným cieľom je odborne pripraviť študentov slovakistov najlepším možným spôsobom, využívajúc modernú metódu a nové výdobytky slavistickej vedy. Vašou úlohou však je zabezpečiť vhodné stáže a zamestnanie. Ponúkame Vám spoluprácu, ktorej úspešným výsledkom budú práve takí mladí odborníci, ktorých najviac potrebujete – vzdelaní, schopní a motivovaní.

        Želáme Vám zaujímavo a užitočne strávený čas s našou stránkou!
Webdesign and SEO: Strangers Studio